Meer resultaten voor wet wmo

 
 
wet wmo
Wmo en Jeugdwet.
Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de Wmo of de Jeugdwet. Krijg je ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg Wlz, de Wmo of de Jeugdwet, dan kan een eigen bijdrage of ouderbijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor CAK berekent en int deze bijdrage.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Vervallen nadere regelgeving.: Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 vervallen. Regeling experimenten Wmo vervallen. Relevante overige regelgeving.: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Welzijnswet 1994 vervallen. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Wet voorzieningen gehandicapten vervallen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO KansPlus.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. De huidige WMO is ingegaan in 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van deze zorg. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg ingebed is in wat het sociaal domein wordt genoemd.
WMO wet maatschappelijke ondersteuning: Wat is het? Zorgwijzer.
De Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Zorgverzekeringwijzer.nl.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo. Indien u door ouderdom, ziekte en of beperkingen niet meer goed kan deelnemen aan de samenleving maar nog wel thuis kan blijven wonen met eventuele aanpassingen dan kunt u aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Gemeente Middelburg.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Soms heeft u daar hulp bij nodig: bij ouderdomsklachten, een lichamelijke handicap, het herstellen van een operatie of moeilijkheden thuis.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Vul een zoekterm van minstens twee karakters in. Terug naar overzicht. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Gemeente Stedebroec.
Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo. De Wmo regelt hulp, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners zodat zij.: mee blijven doen in de maatschappij. zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor huishoudelijke hulp of problemen met wonen en vervoer neemt u contact op met de gemeente, telefonisch op 0228 510 111 of kom langs op het wmo inloopspreekuur.

Contacteer ons