Meer resultaten voor wmo platform

 
 
wmo platform
Welkom op de website van WMO Platform Someren! WMOPlatformSomeren OnsPlatform.tv.
Wie zijn wij? Welkom op de website van WMO Platform Someren! Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de Stichting" W erkSaam M aatschappelijk O ndernemend WMO Platform Someren. Wij zijn een netwerk van ondernemende burgers in gemeente Someren.
Wmo-Platform Drimmelen.
NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier. Platform nieuws april 2018 Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo. Informatie over WMO-zaken: Integraal Beleidsplan: Dit beleidsplan moet de.
Adviesraad Wmo-platform Onderwerpen A-Z Inwoners Gemeente Sudwest Fryslan.
Het netwerk van het WMO-Platform Súdwest-Fryslân en de lokale raden.: is hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor de Wmo.; heeft alléén de belangen van de potentieel kwetsbare inwoners voor ogen, en. is aanspreekbaar als dé levendige georganiseerde vraagzijde. Het platform bestaat uit 25 leden.:
WMO Platform WMO-voorzieningen Zorg en welzijn Voorzieningen TOP en TWEL online Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Ter introductie: Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten belangrijke taken op het gebied van zorg, welzijn, werk en jeugd toebedeeld gekregen. Dit als gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als onafhankelijk adviesorgaan is het ons gelukt om.: 1 Een onafhankelijke cliëntenondersteuner OCO te realiseren.
Home WMO Platform Súdwest-Fryslân.
Lokale raad IJsselmeerkust. WMO Platform Sudwest Fryslân. Wie zijn wij. wij zijn het netwerk van lokale raden en het WMO-Platform Súdwest-Fryslân.; wij zijn hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor de Wmo.; wij hebben alléén de belangen van de potentieel kwetsbare inwoners voor ogen, en.
Wmo-platform Adviesorganen en belangengroepen Praat mee denk mee Bestuur organisatie Gemeente Beek.
Home Bestuur organisatie Praat mee denk mee Adviesorganen en belangengroepen. Het Wmo-platform is een onafhankelijke platform waarin alle belangrijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn zijn vertegenwoordigd. Het Wmo-platform geeft gevraagd en on-gevraagd advies aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie van de Wet maat-schappelijke ondersteuning Wmo.
WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam.
Daarnaast vond een verbreding van het takenpakket van de gemeente plaats doordat ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en Participatiewet aan gemeenten is toevertrouwd. De gemeente hecht eraan dat ons platform op al deze terreinen adviseert, en wij zijn dezelfde mening toegedaan.
WMO Platform Maasgouw.
Volgens dezelfde verordening dient de gemeente het Wmo Platform op een gestructureerde wijze te betrekken in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het gemeentelijk Wmo beleid. Het doel hiervan is om het Wmo Platform Maasgouw vanuit haar onafhankelijke positie te laten bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wmo beleid.

Contacteer ons