Op zoek naar wmo gemeente groningen?

 
 
wmo gemeente groningen
Cliëntenraad Participatie Werk en Inkomen Cliëntenraad Participatie Werk en Inkomen Gemeente Groningen.
Geplaatst op 5 april 2016 Door Willem. Het jaaroverzicht van de vergaderingen van de CliëntenRaad Groningen voor 2016. Vergaderschema Clientenraad 2016_vier weken cyclus. Rapport van de Rekenkamercommissie. Geplaatst op 5 april 2016 Door Willem. De Cliëntenraad is zeer blij met het rapport van de Rekenkamercommissie. In grote lijnen komen de adviezen die we in het kader van het Armoedebeleid de laatste jaren aan het college hebben gegeven terug in het Eindrapport van de Rekenkamercommissie RKC. Zowel wat betreft het vaststellen van de beleidsonderdelen die goed lopen als de beleidsonderdelen. Bijsluiter April 2016. Geplaatst op 5 april 2016 Door Willem. Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan hebt u daardoor waarschijnlijk extra kosten. Om deze zogenaamde meerkosten te kunnen betalen, hebt u misschien recht op een vergoeding van de gemeente van 385, voor het jaar 2016.
Gemeente Midden-Groningen.
De website van de Gemeente Midden-Groningen maakt gebruik van cookies Meer informatie over cookies. Plannen en projecten. Plannen en projecten. Gemeente Midden-Groningen Postbus 75, 9600 AB Hoogezand T 0598 37 37 37 E gemeente@midden-groningen.nl. Melding openbare ruimte en afval. Zorg en ondersteuning.
Gemeente s-Hertogenbosch. Gemeente s-Hertogenbosch Gemeente s-Hertogenbosch.
Stad en bestuur. Ik zoek iets anders.: Belasting en WOZ. Stad in kaart. Ruimte voor duurzame energie. Denkt u mee? s-Hertogenbosch veilig het nieuwe jaar in. Raadsavond Informeren Ontmoeten op 8 januari. Bekijk meer nieuws. Neem contact op met de gemeente.
Vragen over zorg en hulp Gemeente Groningen.
Op de website wij.groningen.nl leest u meer over ondersteuning en zorg voor de WMO in de gemeente Groningen. Wilt u weten welk WIJ-team bij u in de buurt actief is? Op de homepage van de WIJ GRONINGEN website staat een postcodezoeker, onder het kopje Kunnen wij u helpen?
Groningen Alzheimer Groningen.
De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen september 2016 aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente luidt, dat in Groningen de WMO middelen goed besteed worden.
PwC Nederland Assurance Tax Advisory.
Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening is het fundament waarop onze strategie is gebouwd. Wij zijn daarom voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van verbetermaatregelen die voortkomen uit het rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep en met de uitrol van ons verbeterprogramma Alert!
CAK Home.
Zorg voor een goed eerste aanspreekpunt. Inmiddels ben ik helemaal thuis in de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. We nemen de tijd voor een telefoongesprek. Ik ben tevreden als mijn klant aan het eind van het gesprek tevreden ophangt. Tips voor het keukentafelgesprek. Het is een open dialoog tussen de gemeente en de cliënt.
Groningen past website met tips voor ouderen aan.
Zo introduceert Groningen sociale wijkteams onder de noemer WIJ Groningen. Ook worden er op die datum nieuwe wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO 2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen er veel nieuwe taken bij de gemeente Groningen te liggen.

Contacteer ons