Meer resultaten voor mantelzorg aanvragen

 
 
mantelzorg aanvragen
Aanvraag voor uitkering mantelzorg.
Aanvraag voor uitkering mantelzorg. Je kan mantelzorg aanvragen als je. zorgt voor een ernstig zieke naaste., palliatieve zorgen geeft aan een naaste. of als je zorgt voor je gehandicapt kind. Wanneer je de zelfstandige activiteit onderbreekt, heb je recht op.:
OCMW: Reglement mantelzorgtoelage.
Bij valse verklaringen of het niet meedelen van de stopzetting van de mantelzorg door de mantelzorger binnen de vastgelegde termijn kan de raad voor maatschappelijk welzijn of één van de organen aan wie de raad zijn bevoegdheden heeft overgedragen de, uitbetaalde mantelzorgtoelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Liever Thuis.
Wie zijn wij? Wat is mantelzorg? Regelmatig krijgen we de vraag Heb ik recht op een vergoeding voor mantelzorg? of Heb ik recht op de mantelzorgpremie. Doorgaans gaat het hier in beide gevallen over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, de vroegere Vlaamse zorgverzekering.
Wanneer hebt u recht op een mantelzorgpremie? gezondheid.be.
Vlaamse zorgvergoeding voor mantel en thuiszorg. Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten waaronder mantelzorg wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn.

Contacteer ons